חירום

יחידת הביטחון והחירום מרכזת את כל נושאי החירום בטכניון:

נוהל חירום טכניוני,

ליווי מיקצועי של הפקולטות בכתיבת נוהל חירום פקולטי,

ליויי תרגילי פינוי ביניינים בחירום,

ניהול והדרכה של צוות חירום בטכניון,

ביסוס קשרי עבודה על כל גורמי החירום: פיקוד העורף, מד”א, כבאות אש והצלה, משטרת ישארל.

הדרכות עובדי הטכניון בנושא החירום.

הסתיים המחזור הראשון של קורס סע"ר טכניון
הסתיים המחזור הראשון של קורס סע”ר טכניון

 

למוקד הביטחון בטכניון – חייגו 2222