כיבוי אש

כיבוי אש- טל’: 102

במקרה חירום

  •  פעלו במיידית  אם נשמעת אזעקה, או הנכם מבחינים בעשן או באש, עזבו את הבניין מידית באופן רגוע ומסודר. השתמשו ביציאה הקרובה ביותר אליכם, גם אם זאת אינה היציאה/כניסה הראשית

  • יש להודיע מיד למוקד הביטחון של הטכניון, טלפון: 2222.

  •  צאו והישארו בחוץ  ברגע שנמלטתם מהבניין, הישארו בחוץ והתרחקו מהבניין. דבר המאפשר לאחרים לצאת בבטחה ולכבאים להיכנס לבניין.