טלפונים

 

טלפון חירום – 04-8292222

מוקד הבטחון ע”ש סקודנק – 04-8294242

The Skodnek Command Post

משרדי יחידת הביטחון – 1972 / 04-8292494

משרד אישורי כניסה – 04-8293590