2023 – כתב התחייבות – תואר ראשון – תו כחול

יש להזין שם המשתמש- בלי campus@