2023 – כתב התחייבות – סטודנטים לרפואה מעל 60 נק”ז – תו כחול

יש להזין שם המשתמש- בלי campus@