2023 – כתב התחייבות – סטודנטים לרפואה מעל 165 נק”ז – תו ירוק

יש להזין שם המשתמש- בלי campus@