שער קנדה – תאריכי סגירת שערים

תאריכי סגירת שער קנדה לשנת 2017.xlsx
תאריך סגירה תאריך פתיחה
22/02/17סיום סמסטר חורף28/02/17
12/3/17פורים13/03/17
07/04/17פסח18/04/17
01/05/17יום זכרון03/05/17
18/05/17יום הסטודנט19/05/17
30/05/17שבועות01/06/17
04/07/17סיום סמסטר אביב22/10/17