פעילות היחידה

 • שמירה על בטחון וסדר בקמפוס
 • בידוק ביטחוני לבאי הקמפוס
 • טיפול ואכיפת תנועה וחנייה
 • הנפקת תוויות
 • מוקד הבטחון ע”ש סקודנק The Skodnek Command Post לאורך שעות ביממה
 • אבטחת שערים
 • פעילות פומבית בקמפוס
 • אבטחת אירועים וכנסים בקמפוס
 • טיפול במערך כוח אדם מאבטחים
 • מתן מענה ראשוני בשעת חירום
 • טיפול בנשקים במסגרת מפעל ראוי
 • אבטחה בשלוחות של הטכניון
 • תחזוקת מחסומים בקמפוס
 • אישור ובקרה על מערך המצלמות בקמפוס
פעילות היחידה