פירוט מקומות חנייה לסטודנטים דיירי מעונות

פירוט מקומות חניה לסטודנטים דיירי מעונות
מעונותסימון על תואזורי חניה
סגל זוטרטאזור ט
סנאט / עמיםסאזור ס
מזרחחאזור ח
מזרח - אזור מיוחדח*אזור ח* (מורשים בלבד!)
קנדהקאזור ק
מגדליםגאזור ג
תחתון / ריבקיןתאזור Z
נווה אמריקהנאזור נ
כפר הסמכההסאזור הכ