קבלנים ונותני שירות

[jbox radius="1" vgradient="#f2f2f2|#ffffff"]

שים לב : אישור כניסה לקבלנים ונותני שירותים, אינו תקף עבור סטודנטים הלומדים בטכניון!
הכניסה לטכניון, באמצעות האישורים הבאים, תותר עד לשעה 17:00, כניסות אחרי השעה הנ"ל יש לתאם מראש עם הגורם הטכניוני המזמין – אישור כניסה חד פעמי שישלח לשערים בפקס.
שעות הכניסה : החל מיום שישי בשעה 15:00 בשבתות וחגים אסורה

אישור כניסה קבוע (תווית לרכב)

נוהל הנפקת תו כניסה לטכניון לקבלנים ונותני שירותים :
את הבקשה לקבלת תווית גורם טכניוני חייב לאשר, כל שנה מחדש. שימו לב, בחלקו התחתון של כתב ההתחייבות ישנו חלק שהגורם הטכניוני חייב למלא ולאשר בחותמת היחידה/האגף/הפקולטה. כתביי התחייבות שיהיו חסרים בהם פרטים לא יטופלו!
החל מהשנה קבלנים ונותני שירותים, נדרשים לשלם עבור תווית הכניסה לטכניון סכום של 100 ₪ עבור כל רכב.
כדי לשלם יש לגשת לסניף הדואר של הטכניון, לבקש שובר תשלום של יחידת הבטחון ולשלם במקום. את השובר, לאחר ששולם, יש לצרף לכתב ההתחייבות.

כתב התחייבות קבלנים ונותני שירות