מצלמות אבטחה בקמפוס – מיקומים

http://

מס' בתוכנהשםמיקום
1HPבניין מל"ת צד צפוני
2חדר חשמלעמוד על המדרכה של נתיב היציאה כ-50 מטר משער היציאה נווה שאנן לכיוון הבריכה
3חניה עליונה מגדליםגדר היקפית צפון מערב ליד הכניסה למגרשי כדורעף החופים
4מגדליםגדר היקפית צפון מערב מול בניין 61 (כניסה תחתונה)
5מגדלים חניהעמוד תאורה בחניה תחתונה של מגדל 61
6מגרשי טניס
7מדעי המחשבגג בניין טאוב
8מזרח חדש נוף חוץעל בניין 459 צד דרומי
9מזרח חדש תחתוןבניין 454 צד צפון מזרחי
10מעונות קנדה 60על מגדל 60
11פריפריה נשרעל עמוד צמוד לשער חשמלי גדול בצד הפנימי
12קונסטנטיןעמוד קרוב לכביש הגישה ליד מיכל הסולר הזמני
13קנדה מגרש ספורטעל מבנה חדר מכונות קנדה (צמוד לקונסטנטין)
14קרוסלה 1 מזרח חדש
15PTZ קרוסלה 2 מעונות מזרחעל בניין 459 צד צפון מזרחי
16שביל קנדה 2עמוד גדר היקפית צפונית מול בניין 47
17שביל קנדה - חניהעמוד התאורה הצמוד לגדר ההיקפית בין בניין 53 ו-47 במעונות קנדה
18שער מזרח חדש 21בניין 454 צד דרום מזרחי
19PTZ שער נשרעמוד כניסה למגרשי חניה פריפרייה נשר והנדסאים
20שער נשר יציאהעמוד כניסה למגרשי חניה פריפריים נשר והנדסאים
21PTZ שער קנדהעמוד קרוב לכביש הגישה ליד מיכל הסולר הזמני
22שער ראשי יציאהעמוד מעל עמדת בידוק שער ראשי, מסלול יציאה
23PTZ שער ראשי יציאהעמוד תאורה השני מהשער הראשי
24שער ראשי כניסהשלט כניסה אלקטרוני