כתב התחייבות – תואר ראשון – דיירי מעונות

יש להזין שם המשתמש- בלי campus@