כתב התחייבות – נבחרות ספורט – מאמנים (לא סטודנטים)