כתב התחייבות – לימודי רפואה מעל 165 נק”ז

יש להזין שם המשתמש- בלי campus@