טפסים לסטודנטים בתואר ראשון

הנחיות לקבלת תווית:

 • יש להזין בכתב ההתחייבות את שם הסטודנט ולא שם בעל הרכב.
 • בעת החלפת רכב, יש למלא כתב התחייבות חדש, ולציין בהערות 'החלפת רכב'. בעת קבלת התווית, חובה להחזיר את התווית מהרכב הקודם.
 • הינך זכאי/ית לקבל תווית כניסה, עבור הרכב שנמצא בבעלותך או בבעלות בן משפחה מקרבה ראשונה (חובה להציג אישור המעיד על הקשר).
 • הנפקת תווית לרכב שלא הונפקה לו תווית בעבר – יש לצרף צילום של רישיון הרכב.
 • חידוש תווית לרכב שקיימת לו תווית ישנה – לא נדרש לצרף ו/או להציג רישיון רכב.
 • רכב מליסינג פרטי – יש להציג הסכם רכישה.
 • רכב חברה – יש להציג מכתב חתום בחותמת החברה בה את/ה עובד/ת. במכתב יופיעו פרטי העבודה, פרטי הרכב והצהרה של החברה כי רק העובד הנ"ל עושה שימוש ברכב.
 • אין כפל תוויות בתוקף או אישורי כניסה בתוקף על אותו הרכב – ניתן להדביק תווית אחת בלבד (בתוקף) על כל רכב.

לשימושכם טפסים לקבלת תווית חדשה / חידוש תווית (יש להיכנס לטופס עם שם המשתמש- בלי campus@ והסיסמא של המייל הטכניוני):

 • סטודנטים לתואר ראשון – תשע"ח (בתוקף עד 31.10.18) – למילוי כתב התחייבות
  עלויות תווית (הגבייה דרך שכר לימוד):
  שנת לימודים מלאה (סמסטר חורף + אביב + קיץ) – 240 ש"ח
  שנת לימודים חלקית (סמסטר אביב + קיץ) –  120 ש"ח
 • סטודנטים אחר הצהריים – תשע"ח (בתוקף עד 31.10.18) – למילוי כתב התחייבות
  עלות תווית 50 ש"ח – הגבייה דרך שכר לימוד.
 • פעילי אס"ט – יש לגשת לאס"ט בכדי לקבל טופס מתאים ולהחתימו ע"י אס"ט. לאחר מילוי הטופס וחתימתו יש להגיע למשרד תוויות עם רישיון רכב בכדי להנפיק את התווית.
 • נבחרות ספורט – יש למלא את הטופס ידנית ולהחתימו ע"י היחידה לספורט. לאחר מילוי הטופס וחתימתו יש להגיע למשרד תוויות עם רישיון רכב בכדי להנפיק את התווית.