טפסים לסטודנטים בתואר ראשון

הנחיות לקבלת תווית

 • יש להזין בכתב ההתחייבות את שם הסטודנט ולא שם בעל הרכב.

בעת החלפת רכב, יש למלא כתב התחייבות חדש, ולציין בהערות 'החלפת רכב'. בעת קבלת התווית, חובה להחזיר את התווית מהרכב הקודם.

הינך זכאי/ית לקבל תווית כניסה, עבור הרכב שנמצא בבעלותך או בבעלות בן משפחה מקרבה ראשונה (חובה להציג אישור המעיד על הקשר).

 • הנפקת תווית לרכב שלא הונפקה לו תווית בעבר – יש לצרף צילום של רישיון הרכב.
 • חידוש תווית לרכב שקיימת לו תווית ישנה – לא נדרש לצרף ו/או להציג רישיון רכב.
 • רכב מליסינג פרטי – יש להציג הסכם רכישה.
 • רכב חברה – יש להציג מכתב חתום בחותמת החברה בה את/ה עובד/ת. במכתב יופיעו פרטי העבודה, פרטי הרכב והצהרה של החברה כי רק העובד הנ"ל עושה שימוש ברכב.
 • אין כפל תוויות בתוקף או אישורי כניסה בתוקף על אותו הרכב – ניתן להדביק תווית אחת בלבד (בתוקף) על כל רכב.

לשימושכם טפסים לקבלת תווית חדשה / חידוש תווית

(יש להיכנס לטופס עם שם המשתמש- בלי campus@ והסיסמא של המייל הטכניוני):

 • סטודנטים לתואר ראשון – תשע"ט (בתוקף עד 31.10.19)- לחץ למילוי כתב התחייבות
  עלויות תווית (הגבייה דרך שכר לימוד):
  שנת לימודים מלאה (סמסטר חורף + אביב + קיץ) – 240 ש"ח

 

 

 • סטודנטים אחר הצהריים – תשע"ח (בתוקף עד 31.10.18)- לחץ למילוי כתב התחייבות
  עלות תווית 50 ש"ח – הגבייה דרך שכר לימוד. *חל מה– 27.7.2018 ועד 20.10.2018 תתאפשר כניסה וחניה* בקמפוס בכל שעות היממה לבעלי תוויות לבנות . (*החניה מותרת על הכביש ההיקפי <במסלול הנסיעה של תחבורה ציבורית>. למען הסר ספק החניה; במתחמי מעונות, אזורי חניה לתוויות אדומות וירוקות, מאחורי המחסומים, חניה לבעלי היתר מיוחד אסורה).

 

 • סטודנטים אחר הצהריים – תשע"ט (בתוקף עד 31.10.19)- לחץ למילוי כתב התחייבות
  עלות תווית 50 ש"ח – הגבייה דרך שכר לימוד (יחולק החל מאוקטובר 2018).

 

 

 

 

 

 • נבחרות ספורט- יש לצרף סריקה של אישור הקבלה לנבחרת – את האישור המקורי יש להגיש בזמן איסוף התוית (ללא אישור המקור לא תנתן התוית)- לחץ למילוי כתב ההתחייבות