טפסים לסטודנטים בתואר ראשון

לתשומת ליבכם: אין איפוס דו"חות חנייה, צבירת דו"חות הינה מתחילת הלימודים ועד סיומם.

הנחיות לקבלת תווית

  • יש להזין בכתב ההתחייבות את שם הסטודנט ולא שם בעל הרכב.

בעת החלפת רכב, יש למלא כתב התחייבות חדש, ולציין בהערות 'החלפת רכב'. בעת קבלת התווית, חובה להחזיר את התווית מהרכב הקודם. הינך זכאי/ית לקבל תווית כניסה, עבור הרכב שנמצא בבעלותך או בבעלות בן משפחה מקרבה ראשונה (חובה להציג אישור המעיד על הקשר).

  • הנפקת תווית לרכב שלא הונפקה לו תווית בעבר – יש לצרף צילום של רישיון הרכב.
  • חידוש תווית לרכב שקיימת לו תווית ישנה – לא נדרש לצרף ו/או להציג רישיון רכב.
  • רכב מליסינג פרטי – יש להציג הסכם רכישה.
  • רכב חברה – יש להציג מכתב חתום בחותמת החברה בה את/ה עובד/ת. במכתב יופיעו פרטי העבודה, פרטי הרכב והצהרה של החברה כי רק העובד הנ"ל עושה שימוש ברכב.
  • אין כפל תוויות בתוקף או אישורי כניסה בתוקף על אותו הרכב – ניתן להדביק תווית אחת בלבד (בתוקף) על כל רכב.

לשימושכם טפסים לקבלת תווית חדשה / חידוש תווית

(יש להיכנס לטופס עם שם המשתמש- בלי campus@ והסיסמא של המייל הטכניוני):

תווית פריפריה (תווית כחולה) מיועדת ל:

עלויות תווית (הגבייה דרך שכר לימוד)שנת לימודים מלאה  – 240ש"ח  (40 ש"ח הנחה למזמינים עד 14/09/21)

 

 

תווית לבעלי היתר מיוחד (כחול/לבן) במעונות מיועדת ל:

דיירי מעונות זוגות ללא ילדים ( זכאות לתווית כחול/לבן אחת) – למילוי כתב התחייבות לתוית כחול/לבן

דיירי מעונות זוגות עם ילדים ( זכאות לשתי תוויות כחול/לבן) – למילוי כתב התחייבות לתוית כחול/לבן

דיירי מעונות בעלי מגבלה רפואית בהתאם לנוהל תווית רפואית – למילוי כתב התחייבות לתוית כחול/לבן

דיירי מעונות מעל 60 נקודות צבירה לתואר – למילוי כתב התחייבות לחץ כאן

 

  • סטודנטים אחר הצהריים (תוית לבנה) – מעל 60 נקודות צבירה לתואר- לחץ למילוי כתב התחייבות
    עלות תווית 50 ש"ח – הגבייה דרך שכר לימוד.