טפסים נוספים

לתשומת ליבכם: אין איפוס דו"חות חנייה.

הנחיות לקבלת תווית

 • יש להזין בכתב ההתחייבות את שם העובד ולא שם בעל הרכב.
 • בעת החלפת רכב, יש למלא כתב התחייבות חדש, ולציין בהערות 'החלפת רכב'. בעת קבלת התווית, חובה להחזיר את התווית מהרכב הקודם.
 • הינך זכאי/ית לקבל תווית כניסה, עבור הרכב שנמצא בבעלותך או בבעלות בן משפחה מקרבה ראשונה (חובה להציג אישור המעיד על הקשר).
 • הנפקת תווית לרכב שלא הונפקה לו תווית בעבר – יש לצרף צילום של רישיון הרכב.
 • חידוש תווית לרכב שקיימת לו תווית ישנה – לא נדרש לצרף ו/או להציג רישיון רכב.
 • רכב מליסינג פרטי – יש להציג הסכם רכישה.
 • רכב חברה – יש להציג מכתב חתום בחותמת החברה בה את/ה עובד/ת. במכתב יופיעו פרטי העבודה, פרטי הרכב והצהרה של החברה כי רק העובד הנ"ל עושה שימוש ברכב.
 • אין כפל תוויות בתוקף או אישורי כניסה בתוקף על אותו הרכב – ניתן להדביק תווית אחת בלבד (בתוקף) על כל רכב.

לשימושכם טפסים לקבלת תווית חדשה / חידוש תווית

 • קבלנים ונותני שירות יש למלא את הטופס ידנית, להחתים גורם טכניוני, לשלם שובר תשלום בדואר (סניף הטכניון) ולשלוח לדוא"ל- securitytav@technion.ac.il .
 • לימודי חוץ
 • הרקדות
 • חוגיםיש למלא את הטופס רק לאחר הרשמה אצל רכז החוגים.
 • חברות פנים יש למלא את הטופס ידנית ולהחתים גורם טכניוני. ניתן לשלוח במייל את הסריקה. כל חברה זכאית ל- 5 תוויות כתום/לבן, מעל 5 ינופקו תויות כחולות. ניתן לקבל תווית אחת לעובד.
 • ארגון בוגרים בוגרים התורמים 2,500 ₪ ומעלה – יש למלא את הטופס ידנית. יש להגיע למשרד תוויות עם אישור זכאות לתווית מארגון הבוגרים. – ניתן להנפיק תווית אחת בלבד.