טפסים לאנשי סגל, עובדי וגמלאי טכניון

ניתן למלא ולשלוח טפסים מרשת טכניונית בלבד!

לתשומת ליבכם: אין איפוס דו"חות חנייה.

הנחיות לקבלת תווית

  • יש להזין בכתב ההתחייבות את שם הסטודנט ולא שם בעל הרכב.

בעת החלפת רכב, יש למלא כתב התחייבות חדש, ולציין בהערות 'החלפת רכב'. בעת קבלת התווית, חובה להחזיר את התווית מהרכב הקודם. הינך זכאי/ית לקבל תווית כניסה, עבור הרכב שנמצא בבעלותך או בבעלות בן משפחה מקרבה ראשונה (חובה להציג אישור המעיד על הקשר).

  • הנפקת תווית לרכב שלא הונפקה לו תווית בעבר – יש לצרף צילום של רישיון הרכב.
  • חידוש תווית לרכב שקיימת לו תווית ישנה – לא נדרש לצרף להציג רישיון רכב.
  • רכב מליסינג פרטי – יש להציג הסכם רכישה.
  • רכב חברה – יש להציג מכתב חתום בחותמת החברה בה את/ה עובד/ת. במכתב יופיעו פרטי העבודה, פרטי הרכב והצהרה של החברה כי רק העובד הנ"ל עושה שימוש ברכב.
  • אין כפל תוויות בתוקף או אישורי כניסה בתוקף על אותו הרכב – ניתן להדביק תווית אחת בלבד (בתוקף) על כל רכב.

לשימושכם טפסים לקבלת תווית חדשה / חידוש תווית