צוות יחידת הביטחון

יואב גבע– הממונה על הביטחון
סרגיי מכלין– סגן ממונה ביטחון
חגית נחמיאס-ורבנר– רכזת מנהלית
אמנון מונק– לוגיסטיקה ופרויקטים (נהג נשיא הטכניון)
חני מארקו– רכזת מנהלית
דיאנה גיידייצ'וק– משרד חלוקת תוויות

צוות יחידת הביטחון