משרד אישורי כניסה

משרד אישורי כניסה ממוקם בבניין צ'רצ'יל קומת קרקע, ברחבה הפנימית של הבניין.
שעות קבלה: ימים א'-ד' 08:15-11:15, יום ה' 13:00-15:30.

יום ו' וערבי חג : סגור.
נא להגיע עם תעודה מזהה.

טלפון לבירורים: 04-8293590
פקס: 04-8293591

כתובת דוא"ל: SecurityTav@technion.ac.il

בעת החלפת רכב, יש למלא כתב התחייבות חדש, ולציין בהערות 'החלפת רכב'. בעת קבלת התווית, יש להחזיר את התווית מהרכב הקודם.

לשימושכם טפסים לקבלת תווית / חידוש תווית:

הנחיות לקבלת תווית

  • הנך זכאי/ית לקבל תווית כניסה, עבור הרכב שנמצא בבעלותך או בבעלות בן משפחה מקרבה ראשונה (חובה להציג אישור המעיד על הקשר).
  • להנפקת תווית חדשה – יש להציג רישיון רכב או לצרף צילום של רישיון הרכב.
  • לחידוש תווית – לא נדרש לצרף ו/או להציג אישורים נוספים.
  • ברכב מליסינג פרטי – יש להציג הסכם רכישה.
  • ברכב חברה – יש להציג מכתב חתום בחותמת החברה. במכתב יופיעו פרטי העבודה, פרטי הרכב והצהרה של החברה כי רק העובד הנ"ל עושה שימוש ברכב.
  • אין כפל תוויות או אישורי כניסה – התווית התקפה לצורך פיקוח, היה התווית של יחידת הביטחון.
  • לתשומת לבכם- ניתן להדביק תווית אחת בלבד על כל רכב.