מציאת אבידות והשבתן

במקרה של אבדה או מציאת חפץ בתחום הטכניון נא לפנות למוקד הביטחון בשער הראשי,

טל' פנימי – 4242.